neckermannreisen.sk

Aktualizácia 07.10.2019

Vyjadrenie Thomas Cook Austria A.G.

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

hlboko ľutujeme udalosti posledných dní a úprimne sa ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti.

 

Náš likvidátor, pán Mag. Dr. Hödl ruší všetky rezervované pobyty s dátumom odchodu od 01.11.2019.

 

Insolvenčná správa si neuplatňuje žiadne nároky na zálohy, ktoré boli refundované za cestovné, ktoré spoločnosť Thomas Cook Austria AG nevykonala, s výnimkou súm, ktoré už Thomas Cook zaplatil za lety poskytovateľovi služieb a ktoré sú následne využité spotrebiteľom.

 

Podrobnosti k tejto téme a odpovede na najfrekventovanejšie otázky, nájdete v častých otázkach a odpovediach.

 

Dňa 03.10.2019 bola podaná žiadosť na ukončenie činnosti Thomas Cook Austria AG. Správa bude zverejnená prostredníctvom obchodného súdu.

 

S pozdravom

Váš Thomas Cook Austria AG

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE k súčasnej situácii

(od 07.10.2019)

 

Dôležité informácie pre spotrebiteľov

V súčasnosti existuje nepríjemný e-mailový podvod: Tento e-mail je oficiálnou správou od Thomas Cook vyhlasuje s týmto predmetom: „Dôležité: vrátenie platby za váš zájazd Thomas Cook.“

Dopytuje citlivé údaje, napríklad informácie o pasoch a kreditných kartách.

Thomas Cook nikdy takéto e-maily zákazníkom neodoslal.

Tieto správy ignorujte a odstráňte si ich.

 

Aký je aktuálny stav k 07.10.2019 v Thomas Cook Austria AG?

Dňa 25.09.2019 na vedenie spoločnosti Thomas Cook Austria AG bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Správca konkurznej podstaty Mag. Günther Hödl bol dňa 26.09.2019 vymenovaný za likvidátora spoločnosti Thomas Cook Austria AG. Dňa 03.10.2019 bo vznesený návrh na ukončenie činnosti spoločnosti Thomas Cook Austria AG.

 

VŠEOBECNÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA INSOLVENTNOSTI

Ktoré časti skupiny Thomas Cook sú ovplyvnené insolventnosťou?

V noci od nedele do pondelka predstavenstvo skupiny Thomas Cook

rozhodlo o bankrote britských spoločností.

V stredu 25.09.2019 podľahli konkurznému konaniu aj Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, Bucher Reisen & Öger Tours GmbH, ako aj Thomas Cook Austria AG.

O aktívach spoločnosti Thomas Cook International AG so sídlom v Pfäffikon vo Švajčiarsku sa od 1.10.2019 rozhoduje v konkurznom konaní. TCI je 100 %

dcérskou spoločnosťou britskej Thomas Cook Group plc.

 

Ktoré značky organizátorov sú ovplyvnené bankrotom?

Ovplyvnené sú značky cestovných kancelárií Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature, Finest Selection, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen a Air Marin.

 

Ovplyvňuje Aldianu aj bankrot?

Spoločnosť Aldiana GmbH je odlúčená od svojich partnerov a pokračuje nezávisle vo svojej činnosti.

 

Čo si môžem uplatniť v rámci konkurzného konania spoločnosti Thomas Cook Austria AG a kde si môžem uplatniť tieto nároky?

Nároky voči Thomas Cook Austria AG môžu byť nahlásené na Obchodný súd

(Handelsgericht) vo Viedni so súdnym číslo 28 S 112 / 19b.

 

POISTENIE

Ktorý typ cesty je poistený?

Zaistenie podľa rakúskeho zákona o cestovnom ruchu platí pre balíčky zájazdov čo znamená, že boli poskytnuté najmenej 2 služby cestovného ruchu.

(letenka a ubytovanie).

Do poistenia nespadajú samostatné služby cestovného ruchu napr. iba ubytovanie alebo iba samostatná letenka.

 

Kde si môžem nárokovať za uhradený balíček cestovných služieb, ktoré už boli zinkasované spoločnosťou Thomas Cook Austria AG a neuskutočnili sa?

Thomas Cook Austria AG má uzatvorené poistenie voči platobnej neschopnosti v spoločnosti SWISS Re International SE Deutschland.

Klienti si svoje nároky môžu uplatniť u povereného likvidátora a tým je spoločnosť AWP P & C S.A.

AWP P & C S.A. je k dispozícii pre všetky žiadosti o refundáciu za neuskutočnené balíčky zájazdov, ako aj na mieste dodatočne vzniknutých nákladov. (hotel, spiatočná letenka) a tiež je nápomocná pri organizovaní návratov.

 

Kontakt:

Tel .: 00431 - 525 03 6853

Mail: thomascook.at@allianz.com

 

Dokumenty týkajúce sa žiadosti o refundáciu musia byť predložené do 8 týždňov (od 23.09.2019, uzávierka je 17.11.2019).

E-mailom: thomascook.at@allianz.com alebo

poštou: AWP P & C S.A. / Service Center, heslo: „Thomas Cook“

Pottendorferstrasse 23-25

1120 Wien

Austria

 

Časté otázky sú aktualizované spoločnosťou AWP P & C S.A a nájdete ich na doleuvedenej stránke v nemeckom jazyku.

https://www.allianz-assistance.at/thomas-cook-neckermann-insolvenz

TECHNICKÉ OTÁZKY K REZERVAČNÉMU SYSTÉMU

Kedy sa zrušia rezervácie v systéme?

Pretože rezervačné systémy Thomas Cook boli vypnuté nie je možné z technických dôvodov vykonať zrušenie alebo zmeny v rezerváciách.

 

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PLATIEB V CESTOVNÝCH KANCELÁRIÁCH

Prebiehajú inkasné platby prostredníctvom SEPA?

Nie.

 

Odosielajú sa klientom cestovné doklady?

Žiadne nové cestovné doklady sa nevystavujú.

K existujúcim rezerváciam je možné vyžiadať potrvrdenie rezervácie / faktúru na E-mailovej adrese vertieb@thomascook.at

 

Bankové garancia alebo vkladná knižka v spoločnosti Thomas Cook Austria AG

Ako získam túto zálohu späť?

Vkladné knižky vydáva správca konkurznej podstaty, ak nie sú uplatnené žiadne nároky spoločnosti Thomas Cook Austria AG voči majiteľovi.

 

Musím zrušiť zmluvu o sprostredkovaní služieb s Thomas Cook Austria AG ako cestovnou kanceláriou?

Nie.

 

Moji zákazníci majú cestovný kupón alebo poukaz od spoločnosti Thomas Cook Austria AG, sú platné?

Nie, následkom insolventnosti stratili platnosť.

 

S pozdravom

Thomas Cook Austria AG

Aktualizácia 30.09.2019

VYJADRENIE THOMAS COOK AUSTRIA AG:

 

Ďakujeme všetkým klientom za ich trpezlivosť pri aktuálnom vývoji posledných dní a zároveň sa chceme úprimne ospravedlniť všetkým našim klientom v destináciách, tým, ktorí v posledných dňoch neboli schopní cestovať a tiež našim partnerom.

Thomas Cook Austria AG podala 25.09.2019 návrh na začatie konkurzného konania. Súd vymenoval správcu konkurznej podstaty, s ktorým sa budeme okamžite kontaktovať, s cieľom dosiahnuť pre našich vzájomných klientov to najlepšie.

Hneď ako budeme mať nové relevantné informácie, budeme vás okamžite informovať.

Pre spoločnosť Thomas Cook Austria AG platí:

Pokiaľ ide o vytvorené rezervácie, v súčasnej situácii sa, bohužiaľ, môžeme odvolávať iba na nášho likvidátora, AWP P & C S.A, ktorému boli sprístupnené všetky cestovné údaje.

V súčasnej dobe má len AWP P & C S.A. možnosť skontrolovať každý paušálny zájazd jednotlivo a poskytnúť informácie o tom, či sa dá zájazd realizovať.

V zásade platí:

Cesty s dátumom odchodu do 31.10.2019(vrátane) nie je možné uskutočniť.

Pre cesty s dátumom odchodu od 01.11.2019 momentálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie.

Podľa rakúskeho cestovného predpisu pre paušálne zájazdy sa na jednotlivé služby, ako je napríklad iba ubytovanie alebo iba letenka, nevzťahuje poistenie proti insolventnosti. V súčasnosti tiež nie je možné všeobecne vyhlásiť, či sa cesty uskutočnia alebo nie. V týchto prípadoch musia zákazníci kontaktovať priamo poskytovateľa príslušnej služby (hotel, letecká spoločnosť).

 

Ďakujeme vám za podporu a porozumenie.

Váš Thomas Cook Austria AG a Neckermann Slovakia s.r.o.

Aktualizácia 26.09.2019

 

Ďakujeme všetkým klientom za ich trpezlivosť pri aktuálnom vývoji posledných dní a zároveň sa chceme úprimne ospravedlniť všetkým našim klientom v destináciách, tým, ktorí v posledných dňoch neboli schopní cestovať a tiež našim partnerom.

 

Thomas Cook Austria AG podala včera 25.09.2019 petíciu na začatie konkurzného konania. Súd dnes vymenoval správcu konkurznej podstaty, s ktorým sa budeme okamžite kontaktovať, s cieľom dosiahnuť pre našich vzájomných klientov to najlepšie.
 

Hneď ako budeme mať nové relevantné informácie, budeme vás okamžite informovať.
 

Medzitým prosím berte na vedomie nasledovnú skutočnosť:

Nemecký organizátor dnes uverejnil správu s novým vyjadrením. Upozorňujeme, že tu uvedené informácie a nariadenia ovplyvňujú iba nemecký trh!!!
 

Pre spoločnosť Thomas Cook Austria AG platí:

Pokiaľ ide o vytvorené rezervácie, v súčasnej situácii sa, bohužiaľ, môžeme odvolávať iba na nášho likvidátora, AWP P & C S.A, ktorému boli sprístupnené všetky cestovné údaje.

 

V súčasnej dobe má len AWP P & C S.A. možnosť skontrolovať každý paušálny zájazd jednotlivo a poskytnúť informácie o tom, či sa dá zájazd realizovať.
 

V zásade platí:

• Cesty s dátumom odchodu do 04.10.2019 nie je možné uskutočniť.

• Pre cesty s dátumom odchodu od 05.10.2019 momentálne nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie.

 

Podľa rakúskeho cestovného predpisu pre paušálne zájazdy sa na jednotlivé služby, ako je napríklad iba ubytovanie alebo iba letenka, nevzťahuje poistenie proti insolventnosti. V súčasnosti tiež nie je možné všeobecne vyhlásiť, či sa cesty uskutočnia alebo nie. V týchto prípadoch musia zákazníci kontaktovať priamo poskytovateľa príslušnej služby (hotel, letecká spoločnosť).
 

Ďakujeme vám za podporu a porozumenie.
 

Váš Thomas Cook Austria AG a Neckermann Slovakia s.r.o.

 

Aktualizácia 25.09.2019

Aktualizácia z Thomas Cook Deutschland GmbH a Thomas Cook Austria AG:

Intenzívne diskusie za posledné dva dni so strategickými a finančnými investormi, dlhodobými partnermi v cieľových krajinách a distribučnými partnermi ukázali, že nemecká organizačná divízia bývalej skupiny Thomas Cook má šancu do budúcnosti so značkami Neckermann Reisen, Öger Tours a Bucher Reisen. Nemecký organizátor je však teraz nútený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, čoho dôsledkom je, že sa mohlo oddeliť od zložitých finančných väzieb a podmienených záväzkov s insolventnou britskou skupinou Thomas Cook.

Preto bol dnes podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, čo je predpoklad reorganizácie právneho konania. Očakáva sa, že súd dnes vymenuje skúseného reštrukturalizačného úradníka, ktorý bude dohliadať na vyrovnanie podnikania prostredníctvom konkurzného konania.

„Samozrejme by sme sa tomuto súdnemu konaniu radšej vyhli, ale žiaľ, prostredníctvom vyjednávania nebolo možné dosiahnuť žiadne krátkodobé riešenie,“ vysvetľuje Stefanie Berk, generálna riaditeľka spoločnosti Thomas Cook GmbH.

„Všetkým našim klientom v destináciách, a tým, ktorí v posledných dňoch nemohli cestovať, ako aj našim partnerom, sa chceme ospravedlniť.“

„Až do bankrotu britskej skupiny Thomas Cook boli naše ruky zviazané. Až po vyhlásení neúspešných plánov rekapitalizácie skupiny sme boli schopní aktívne začať naše rokovania,“ pokračuje Berk. „Mimoriadne pozitívna spätná väzba z našich diskusií za posledných pár dní nás presvedčila, že tradičné značky Neckermann Reisen, Öger Tours a Bucher Reisen majú príležitosť vrátiť sa na trh a fungovať obvyklým spôsobom. Dlhujeme to našim dlhoročným zákazníkom, odhodlaným zamestnancom a solidárnym partnerom, ktorí nás veľmi podporili v priebehu rokov a tiež v posledných ťažkých týždňoch. ““

Cieľom reštrukturalizácie je pokračovať v ziskovej činnosti nemeckej cestovnej kancelárie, ktorá bola negatívne ovplyvnená slabou činnosťou Thomasa Cooka vo Veľkej Británii a Brexitu. Číslo 2 v Nemecku vždy vďaka svojim inovatívnym nápadom a produktom inšpirovalo svojich približne tri milióny zákazníkov ročne. To sa odzrkadlilo v neustále sa zvyšujúcej spokojnosti zákazníkov, aj v súčasnom ťažkom cestovnom roku.

Thomas Cook Austria AG, ktorý je úzko prepojený s nemeckými spoločnosťami a ich infraštruktúrou, je teraz nútený nasledovať tieto kroky. „Sme presvedčení, že Rakúsko bude pre budúcnosť veľmi úspešná lokalita, ale z dnešného hľadiska nie je možné predvídať, v akej podobe to bude pokračovať.“Vďaka nariadeniu o cestovných službách sú naši cestujúci pri paušálnych zájazdoch chránení pred finančnými stratami. V nasledujúcich dňoch budeme pre všetkých našich zákazníkov a partnerov hľadať to najlepšie riešenie“ , vysvetľuje Ioannis Afukatudis, generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Cook Austria AG.


Poistný likvidátor je stále k dispozícii pre všetky žiadosti o vrátenie platby, cestovné výdavky, ako sú dodatočné hotelové náklady alebo spiatočné letenky.

AWP P&C S.A.

Service Center heslo „Thomas Cook“

Pottendorferstrasse 23-25

1120 Wien

Austria

E-mail: thomascook.at@allianz.com

 

Tieto nároky si je potrebné uplatniť v termíne 23.09.-17.11.2019. Likvidátor požaduje doložiť potvrdenie rezervácie, platby, bankové spojenie, krátke písomné odôvodnenie, ktoré klient odošle poštou alebo mailom: V prípade, že bol zrušený spiatočný let z destinácie, klienti majú kontaktovať hotline poisťovne +431 525 03 6853. Rezervácie samostatných leteniek alebo samostatného ubytovania poisteniu insolventnosti nepodliehajú.

Aktualizácia 24.09.2019

Aktualizácia z Thomas Cook Austria:

Dňa 23.09.2019 Thomas Cook Group plc, britská spoločnosť oficiálne vyhlásila insolvenciu. Britská spoločnosť je pod dozorom konkurznej správy.

Nemecký Thomas Cook GmbH nie je v procese insolventnosti. Vzhľadom na udalosti prijala dočasne núdzový stav a naďalej vyvíja maximálnu snahu na zachovanie spoločnosti.

V súčasnosti je pozastavený predaj zájazdov skupiny Thomas Cook, Neckermann Reisen, Oger Tours, Bucher Reisen a Air Marin.
V už uskutočnených rezerváciách nie sú možné v súčasnosti vykonávať žiadne zmeny, ani ich stornovať.


Vyjadrenie likvidátora Allianz Partners

Klientom, ktorí majú paušálny zájazd s odletom 25. 09. a 26. 09. 2019 sa odporúča na cestu nenastúpiť a obrátiť sa na likvidátora.

Klientom, ktorých cesta sa neuskutočnila, resp. boli dotknutí počas cesty v destinácii doplatkom požadovaným od hoteliera, resp. leteckej spoločnosti si tieto môžu nárokovať u likvidátora.

Tieto nároky si je potrebné uplatniť v termíne 23.09.-17.11.2019. Likvidátor požaduje doložiť potvrdenie rezervácie, platby, bankové spojenie, krátke písomné odôvodnenie, ktoré klient odošle poštou alebo mailom:

AWP P&C S.A.

Service Center heslo „Thomas Cook“

Pottendorferstrasse 23-25

1120 Wien

Austria

E-mail: thomascook.at@allianz.com

 

Klientom, ktorí majú na cestu ešte len nastúpiť v najbližších dňoch (do konca septembra), sa odporúča kontaktovať leteckú spoločnosť aj hotel, a tým sa uistiť, či plánované služby budú poskytnuté.

Klienti, ktorí majú platné letenky, ale za hotel touroperátor nevykonal úhradu, môžu na zájazd nastúpiť s tým, že si služby za hotel na mieste znovu zaplatia. Aj tieto dodatočné výdavky si klienti môžu nárokovať v rámci paušálneho zájazdu u likvidátora.

Pre overenie letov kontaktujte priamo leteckú spoločnosť, príp. cestovnú kanceláriu, kde ste si zájazd zakúpili.

Klienti, ktorí sa nachádzajú v destinácii a hotel od nich požaduje platbu v rámci paušálneho zájazdu, si tento dodatočný výdavok môžu nárokovať u likvidátora.


V prípade, že bol zrušený spiatočný let z destinácie, klienti majú kontaktovať hotline poisťovne +431 525 03 6853.

Rezervácie samostatných leteniek alebo samostatného ubytovania poisteniu insolventnosti nepodliehajú.

Zájazdy ostatných touroperátorov (TUI, Dertour, ITS Billa, FTI, ETI, Schauinsland reisen, Gruber Reisen) ostávajú nedotknuté.

Budeme Vás informovať o akomkoľvek ďalšom vývoji.

S úctou

 

Thomas Cook Austria AG a Neckermann Slovakia s. r. o.

Kontaktné informácie

NECKERMANN SLOVAKIA
PANSKÁ

Panská 23
811 01 BRATISLAVA

pondelok: 10:00 - 18:00 hod.
utorok - piatok: 09:00 - 18:00 hod.

Mobil:
0919 139 750

E-mail: info@neckermannreisen.sk
E-mail: online@neckermannreisen.sk

www.neckermannreisen.sk

 

NECKERMANN SLOVAKIA
POLUS

Zámocká 6890/18
811 01 Bratislava

pondelok – sobota: 10:00-20:00 hod.
nedeľa: 10:00-18:00 hod.

E-mail: polus@neckermannreisen.sk
E-mail: online@neckermannreisen.sk

www.neckermannreisen.sk

 

 

NECKERMANN SLOVAKIA
BORY

OC Bory Mall
Lamač 6780
841 06 Bratislava

pondelok – piatok : 10:00 - 20:00 hod.
sobota - nedeľa : 09:00 - 20:00 hod.

E-mail: bory@neckermannreisen.sk
E-mail: online@neckermannreisen.sk

www.neckermannreisen.sk